Choď na obsah Choď na menu
 


Nastavenie e-mailových klientov pre T-Mobile, Orange a O2.

25. 5. 2008

T-Mobile: Prichádzajúca pošta POP3: pop3.t-zones.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: mail.t-mobile.sk (alebo smtp.t-zones.sk, prípadne asmtp.t-zones.sk), Číslo portu POP3: 110 a SMTP: 25, Prihlasovacie meno v tvare: 4219XXYYYYYY (podľa telefónneho čísla, na ktoré je daný e-mail zriadený), Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii e-mailu na www.t-zones.sk pre tzv. vzdialený prístup. Ochranný login: automatický.

          Tip: pokiaľ do kolónky pre odchádzajúcu poštu SMTP zadáme asmtp.t-zones.sk a zároveň "odfajkneme" políčko Server požaduje overenie, získame užívateľsky veľmi príjemnú vec. Tá spočíva v tom, že nech sme pripojení cez ktoréhokoľvek poskytovateľa internetových služieb na Slovensku, alebo v zahraničí, prípadne sme v roamingu, nemusíme v e-mailovom klientovi už nič prestavovať, upravovať, meniť.

 

Orange: Prichádzajúca pošta POP3: pop3.orangemail.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: smtp.orangemail.sk, Číslo portu POP3: 995 a SMTP: 465, Prihlasovacie meno v tvare: 09XXYYYYYY (podľa telefónneho čísla, na ktoré je daný e-mail zriadený), Heslo: ako bolo užívateľovi pridelené pri objednávaní služby u Orangeu (t.j. šesť veľkých písmen), pokiaľ si ho užívateľ medzičasom sám nezmenil. Je potrebné označiť (odfajknúť) kolónky "Server požaduje overenie", t.j. s autentifikáciou (pokiaľ to e-mailový klient umožňuje) a "Zabezpečené pripojenie SSL". Ochranný login: automatický. 

           Pozor: Tieto hodnoty platia len pre platené e-mailové služby Orangeu a netýkajú sa e-mailových adries, ktoré si užívateľ vytvorí zadarmo na www stránke Orangeportálu. V prípade Orange e-mailu zadarmo, nie je možné použiť prístup cez POP3, čo v praxi znamená nemožnosť sťahovania e-mailov do e-mailového klienta. Odosielanie pošty z e-mailového klienta možné je, a odchádzajúca pošta SMTP sa potom nastaví podľa poskytovateľa internetového pripojenia.   

 

O2Prichádzajúca pošta POP3: podľa poskytovateľa e-mailu, Odchádzajúca pošta SMTP: mail.o2active.sk, Číslo portu POP3: 110 a SMTP: 25, Prihlasovacie meno a Heslo: totožné, ako sa zadáva u e-mailu, ktorý chce užívateľ prostredníctvom siete O2 používať. Ochranný login: automatický.
 

Gmail: Prichádzajúca pošta POP3: pop.gmail.com, Odchádzajúca pošta SMTP: smtp.gmail.com, Číslo portu POP3: 995 a SMTP: 465, Prihlasovacie meno je celá adresa v tvare: prihlasovaciemeno@gmail.com, Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii gmailu. Je potrebné označiť (odfajknúť) kolónky "Server požaduje overenie" (pokiaľ to e-mailový klient umožňuje) a "Zabezpečené pripojenie SSL". Ochranný login: automatický.


Zmail (Zoznam): Prichádzajúca pošta POP3: pop.zoznam.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: smtp.zoznam.sk, Číslo portu POP3: 110 a SMTP: 587, Prihlasovacie meno je celá adresa v tvare: prihlasovaciemeno@zmail.sk, Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii zmailu. Je potrebné označiť (odfajknúť) kolónku "Server požaduje overenie" (pokiaľ to e-mailový klient umožňuje)Ochranný login: automatický. (pozn.: Zmail je e-mail vytvorený na Zozname SK a užívateľ si môže pri registrácii na Zozname sám nastaviť suffix za zavináčom ako  "zmail.sk", alebo "zoznam.sk" /u verzie "zoznam.sk" bude potom prihlasovacie meno v tvare prihlasovaciemeno@zoznam.sk/).

 

Centrum: Prichádzajúca pošta POP3: pop3.centrum.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: podľa poskytovateľa internetu (napr. smtp.t-zones.sk pre T-Mobile, alebo smtp.orangemail.sk pre Orange, alebo mail.o2active.sk pre O2 a pod.), Číslo portu POP3: 110 a SMTP: 25,  Prihlasovacie meno a Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii e-mailu. Ochranný login: automatický.

 

Szm: Prichádzajúca pošta POP3: pop3.szm.com, Odchádzajúca pošta SMTP: podľa poskytovateľa internetu (napr. smtp.t-zones.sk pre T-Mobile, alebo smtp.orangemail.sk pre Orange, alebo mail.o2active.sk pre O2 a pod.), Číslo portu POP3: 110 a SMTP:25, Prihlasovacie meno a Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii e-mailu. Ochranný login: automatický (pozn.: na ich stránke je sice uvedené pre odchádzajúcu poštu SMTP: smtp.szm.com /s tým, že zároveň je potrebné označiť kolónku "Server požaduje overenie"/, avšak nikde sa mi to nepodarilo takto rozchodiť).

 

Azet: Prichádzajúca pošta POP3: pop3.azet.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: smtp.azet.sk, Číslo portu POP3: 995 a SMTP: 587, Prihlasovacie meno je celá adresa v tvare: prihlasovaciemeno@azet.sk, Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii e-mailu. Je potrebné  označiť (odfajknúť) kolónku "Server požaduje overenie" (pokiaľ to e-mailový klient umožňuje)   a "Zabezpečené pripojenie SSL/TSL" pre POP3 a "Zabezpečené pripojenie STARTTLS" pre SMTP. Ochranný login: automatický.

 

T-Com: Prichádzajúca pošta POP3: mail.t-com.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: mail.t-com.sk, Číslo portu POP3: 110 a SMTP: 25 (pre Rozšírené služby elektronickej pošty sa nastavujú porty takto), Prihlasovacie meno a heslo: ako je uvedené na Zmluve o pripojení pod položkou „MAIL Klasik/Login mail“ (nie VRI alebo DSL), pokiaľ si ho užívateľ medzičasom nezmenil cez http://webmail.t-com.sk. Je potrebné označiť (odfajknúť) kolónku "Server požaduje overenie". Ochranný login: automatický. Podrobný postup je na tejto stránke.

        POZOR: V prípade, že používame inú e-mailovú schránku ako tú od T-Comu (napr. Centrum apod.), je nutné nielen "odfajknúť", ale aj nastaviť položku "Server požaduje overenie". Urobíme to tak, že klikneme na virtuálne tlačidlo "Nastavenie" nachádzajúce sa pri nápise "Server požaduje overenie", a označíme položku "Prihlasovať sa ako". Kolónky "Názov účtu" a "Heslo" vyplníme prihlasovacím menom a heslom pre prístup k e-mailu od T-Comu - ako je uvedené na Zmluve o pripojení pod položkou „MAIL Klasik/Login mail“ (nie VRI alebo DSL), pokiaľ si ho užívateľ medzičasom nezmenil. Odfajkneme "Zapamätať heslo" a potvrdíme všade "OK". Zložité, ale nedá sa nič robiť.      

 

 


 

Všeobecné informácie:
          "Názov konta" si zvolí užívateľ podľa toho, ako si chce (pre svoju vlastnú potrebu)  pomenovať daný e-mail vo svojom e-mailovom klientovi. "Celé meno" si zvolí užívateľ podľa toho, ako by chcel, aby sa zobrazoval názov jeho e-mailu v kolónke "Od:" u všetkých adresátov daného e-mailu (t.j. namiesto štandardného názvu adresy odosielateľa so zavináčom, sa zobrazí tento zvolený názov užívateľa). Inými slovami, "Celé meno" sa bude zobrazovať vo všetkých odoslaných e-mailoch užívateľa. Táto kolónka sa však môže  ponechať nevyplnená.

          Prichádzajúca pošta POP3 sa nastaví vždy podľa poskytovateľa e-mailu, Odchádzajúca pošta SMTP sa nastaví podľa poskytovateľa internetového pripojenia (s výnimkou, ak je možné, alebo nutné vyplniť políčko "Server požaduje overenie", napr. v prípade Gmailu, Zmailu, prípadne T-Mobilu). V prípade, že je poskytovateľ e-mailu a internetu ten istý (viď napr. T-Mobile a Orange), zadávajú sa údaje tak, ako je to uvedené v časti T-Mobile, alebo v časti Orange. V prípade, že je poskytovateľ e-mailu iný, ako poskytovateľ internetového pripojenia, použijú sa POP3 nastavenia vždy podľa poskytovateľa e-mailu (napr. pop3.t-zones.sk pre T-Mobile e-mail, alebo pop3.orangemail.sk pre Orange e-mail, alebo pop3.centrum.sk pre Centrum e-mail a pod.). SMTP nastavenia sa v takomto prípade použijú vždy podľa poskytovateľa internetového pripojenia (s výnimkou Gmailu, Zmailu, prípadne T-Mobilu - ako je už vyššie uvedené).

          Prihlasovacie meno a Heslo sa nastavuje v e-mailovom klientovi vždy také isté, ako sa používa u daného e-mailu prostredníctvom internetového portálu. Avšak v niektorých prípadoch je potrebné zadať v e-mailovom klientovi prihlasovacie meno v tvare celej adresy, napr.: prihlasovaciemeno@poskytovatelemailu.xxx (napr. u Gmailu, Zmailu, Azetu, ad.). Zväčša nie je potrebné označiť kolónku "Zabezpečené pripojenie SSL", avšak ak to poskytovateľ e-mailu umožňuje, alebo vyžaduje, kolónka sa vyplní "fajkou" a môže byť následne potrebné upraviť aj číslo portu POP3, prípadne SMTP, alebo aj oboch (napr. v prípade Gmailu, Zmailu, ...).

          Je veľmi praktické, pokiaľ poskytovateľ e-mailovej služby umožňuje používať funkciu Server požaduje overenie (spolu s prípadnými ďalšími úpravami nastavenia e-mailového klienta). Pretože nech sme potom pripojení cez ktoréhokoľvek poskytovateľa internetových služieb na Slovensku, alebo v zahraničí, prípadne sme v roamingu, nemusíme v e-mailovom klientovi už nič prestavovať.

          Žiaľ, niektorí poskytovatelia internetových služieb blokujú funkciu "Server požaduje overenie". V tom prípade je potrebné mať nastavené Číslo portu SMTP: 25, kolónku "Server požaduje overenie" ponechať prázdnu a políčko Odchádzajúca pošta SMTP vyplniť podľa daného poskytovateľa internetového pripojenia. Pokiaľ z nejakého dôvodu nepoznáme poskytovateľa internetového pripojenia (napr. v prípade verejných Wi-Fi hotspotov /siete WLAN 802.1x/), je nutné zistiť jeho identifikáciu napr. cez túto adresu. Následne, ak to nebude stačiť, preveriť tam zistené patričné údaje na tejto stránke, prípadne tu. Pokiaľ sa nám takto podarilo zistiť poskytovateľa internetovej služby, pokračujeme "improvizačno-pokusnými" metódami ďalej tak, aby sme sa dopracovali k názvu jeho servera pre odchádzajúcu poštu SMTP. Keď sa nám to podarí, dosadíme tento názov do políčka Odchádzajúca pošta SMTP (napr. smtp.xxxxx.yy).

 

          V prípade, že poskytovateľ internetového pripojenia a e-mailu nie je ten istý, môže sa stať, že antivírusový program znemožní odoslanie e-mailu. V takom prípade bude potrebné v antivírusovom programe odznačiť testovanie odchádzajúcich správ (napr. v časti Rezidentné štíty - Mailový štít).


 

 

E-mailový klient v mobilných telefónoch pracuje vždy pod miestom prístupu APN "internet". Výnimku tvorí čiastočne Orange, kde e-mailový klient funguje aj cez miesto prístupu APN "orangewap", ale pozor - iba pre "orindžácke" e-maily. Preto ak chceme v sieti Orangeu používať elektronickú poštu prostredníctvom e-mailového klienta telefónu aj z iných e-mailových schránok, ako sú tie so suffixom orangemail.sk, je opäť potrebné nastaviť pre aplikáciu e-mailového klienta prístupové miesto APN ako "internet", resp.  prednostné miesto prístupu APN prednastaviť ako "internet". Samozrejme budú s APN "internet" funkčné aj "orindžácke" e-maily.

          Tip: Pokiaľ telefón umožňuje prednastaviť miesto prístupu ako "Vždy žiadať",  môžeme si vybrať pred spojením vždy to miesto prístupu, ktoré nám práve vyhovuje. Zväčša to bude APN "internet", avšak keď budeme chcieť prezerať domovské wapové stránky T-Mobilu, Orangeu, alebo O2, zvolíme si pred spojením wapové prístupové miesto APN - t.j. "wap" z T-Mobilu, "orangewap" z Orangeu, alebo o2wap z O2 (pozor, domovské wapové stránky T-Mobilu SK a Orangeu SK sa dajú prezerať iba vrámci vlastnej domovskej siete).    

 

Pozor: 1, Pokiaľ som tu uviedol názov APN ako "internet", rovnako je možné použiť aj APN "internetplus" pre T-Mobile, či "internet.vip" pre Orange - za predpokladu, že máme aktivovanú Dynamickú verejnú IP adresu. 

           2, Slovné spojenie "Server požaduje overenie" sa niekedy uvádza pod výrazne odlišným označením ako "Autentifikácia SMTP".
 
                             
Užitočné linky: T-Mobile , Orange , O2


Možnosť zaslania nastavení pre: Nokiu , Sony Ericsson                      
  

          Niektoré výrazy, alebo slovné spojenia môžu byť v zariadení (mobil, PC) odlišné, alebo sa tam vôbec nemusia nachádzať, v závislosti od výrobcu, prípadne typu zariadenia, či operačného systému.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

oshuaHaw

(JoshuaHaw, 31. 12. 2018 3:04)

Hi


What charming idea
This topic is simply matchless :), it is pleasant to me.Prečo neprechádzajú maily z gmail.com?

(M.M., 12. 5. 2015 22:31)

Dobrý deň,
veľmi by som potrebovala vyriešiť nasledujúci problém:
Mám schránku na ...@szm.sk. Donedávna nebol žiadny problém, ale teraz mi prestali prichádzať maily od ...@gmail.com. Neprichádzajú ani ďalším známym, ktorí tiež majú ...@szm.sk. Všetky ostatné maily prichádzajú bez problému. Správa, ktorú na gmail.com pošlem, príde, ale odpoveď na ňu už neprejde. Prosím, poraďte. Ďakujem

Re: Prečo neprechádzajú maily z gmail.com?

(OM7AJK, 12. 5. 2015 23:26)

Áno, máte pravdu, tak isto sa to prejavuje aj u mňa. Chyba možno spôsobila, že všetky maily z Gmailu smerujú do spamového koša. Nakoľko však na Szm.sk nie je možné užívateľsky si nastaviť spamový filter, a ani nie je prístupný spamový kôš - nič s tým neurobíme.

Preto som im poslal podrobnú informáciu o tomto probléme s požiadavkou o nápravu. Možno zajtra (v stredu) to už bude v poriadku. Inak ich hotline e-mail je: webhosting@szm.com a budeme vidieť, ako si s tým poradia.

Re: Re: Prečo neprechádzajú maily z gmail.com?

(M.M., 13. 5. 2015 22:36)

Ďakujem, že ste sa týmto problémom zaoberali. Na webhosting som písala predvčerom, ale žiadna odpoveď. Snáď to čím skôr vyriešia. Zaujímavé je, že keď mi pošlú nejaký mail z gmail.com do inej schránky, z ktorej sú mi automaticky maily preposielané do szm.sk, tak mi mail príde. Ale priamo z gmail.com ten istý mail nepríde ...???

Re: Re: Re: Prečo neprechádzajú maily z gmail.com?

(OM7AJK, 14. 5. 2015 11:48)

Ano. Zistil som na nich nejaké telefónne čísla (na ich stránke nie sú "pre istotu" žiadne uvedené), ale zatiaľ to neberú. Pokiaľ problém do dnes do 24.00. h nebude odstránený, navrhujem im dať "výpoveď" - t.j. e-mail zrušiť a používať prednostne napr. Gmail. Isteže budú s tým starosti ohľadom informovania ostatných na zmenu e-mailu, ale keď nemajú záujem, nedá sa nič robiť.

Pomoc!

(Tina, 18. 3. 2015 16:53)

Na mobil mi začali chodiť dprávy od Mobby apps .. za jednu sms platím 1,3 €. Ako to mám zrušiť alebo deaktivovať ? Prosím poraďte mi ..

Re: Pomoc!

(OM7AJK, 18. 3. 2015 23:32)

Ano, podľa všetkého sú to riáádni darebáci. Jednou z možností je poslať deaktivačnú sms v tvare MOBY STOP na číslo 6674, ale pozor - je to jednorázovo spoplatnené sumou 4 €. Údajne to zadarmo deaktivujú na infolinka@asms.sk, avšak kým tak urobia, môžu Vám prísť ďalšie spoplatnené smsky. Navrhujem preto čo najskôr poslať tú platenú deaktivačnú SMS a potom sa pokúsiť vymáhať peniaze prostredníctvom toho e-mailu. Viac tu: http://www.vyhladavaniecisla.sk/cislo/6674

Re: Re: Pomoc!

(Tina, 19. 3. 2015 19:27)

Ďakujem .. Ale mne to chodí z čísla 66001 .. Tak to mám poslať na to číslo alebo ? .. Vopred ďakujem :)

Re: Re: Re: Pomoc!

(OM7AJK, 19. 3. 2015 20:42)

Ano, podľa všetkého používajú aj číslo 66001. Ale deaktivuje sa to cez 6674.

N900

(Boris, 23. 11. 2014 21:48)

Dobry den ptrebujem pomoct s emailovim klientom u nokie n900 mam gmail vsetko funguje ok akurat ket si chcem pozriet email vypuse mi to ze sprava na servery nie je dostupna predtim mi to asi 2 roky fungovalo ok. Vyskusal som uz vsetko sa nic. Dakujem

Re: N900

(OM7AJK, 23. 11. 2014 21:55)

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o tento problém: http://www.mynokia.cz/symbian/nokia-ukonci-podporu-aplikace-mail-v-symbianu-aktualizujte-nastaveni/

azet

(tassman, 18. 5. 2014 9:38)

Všetky kroky robím podľa návodu, ale už po zadaní údajov mi vypíše overenie zlyhalo sgs3

Re: azet

(om7ajk, 18. 5. 2014 22:55)

Skúste nastaviť odchádzajúcu poštu SMTP podľa prevádzkovateľa internetu, prostredníctvom ktorého sa pripájate. To znamená, že namiesto smtp.azet.sk zadáte napr. mail.telekom.sk pre Telekom, smtp.orangemail.sk pre Orange, mail.o2active.sk pre O2, mail.upcmail.sk pre UPC a pod. Zároveň je potrebné v takomto prípade ODznačiť (nezafajknúť) kolónku "Server požaduje overenie".

Odosielanie e-mailov z centrum.sk cez gmail.com

(Juraj Z., 29. 3. 2014 16:33)

Dobry den,
Chcel by som poprosit o radu.
Na android e-mailovom klientovi mam nastavene odosielanie e-mailov cez SMTP gmail.com, nakolko centrum.sk nema vlastny SMTP server. Ak odoslem e-mail z centrum.sk cez smartphone(Galaxy S3, Android 4.3 oficialny stock), tak dotycny vidi, ze som ho poslal z centrum.sk aj ked odoslanie prebehlo cez SMTP gmail server. Tak mi to do nedavna fungovalo a vsetko bolo OK. Teraz po reinstal Androidu a prevedeni wipe cache a factory reset mi to nejde uz znova nastavit. Odosielanie funguje, avsak ak odoslem z centrum.sk mail, tak dotycnemu ukaze, ze e-mail prisiel z mojho gmail konta (ktore mam nastavene pri odosielani mailov). Ide mi o to, aby prijemca mojho emailu videl, ze som to odosielal z konta centrum.sk a nie z gmailu.
Dakujem

Re: Odosielanie e-mailov z centrum.sk cez gmail.com

(om7ajk, 29. 3. 2014 22:25)

Je zvláštne, že sa to tak chová. Pre začiatok by som len upozornil, že Centrum už podporuje vlastné SMTP v tvare smtp.centrum.sk s číslom portu 25. Platí to však iba zo slovenských IP adries - čo by nemal byť problém a iba pre zväčšenú verziu e-mailovej schránky Centrum na 2000 MB. Pokiaľ nemáte zväčšenú schránku, jej rozšírenie Vás bude stáť jednorázovo iba 8 centov s DPH, čo určite stojí za to. Všetky podrobnosti nájdete tu: http://my.centrum.sk/pomoc.html .

Keby Vám to nevyhovovalo, dajte vedieť, pokúsim sa poradiť, ale môže to byť takto na diaľku dosť komplikované a bude treba hodne experimentovať. Taktiež by som asi potom potreboval nejaké doplňujúce informácie.

Držím palce a nech sa darí.

Re: Re: Odosielanie e-mailov z centrum.sk cez gmail.com

(Juraj Z., 30. 3. 2014 13:20)

Dakujem za odpoved. Predtym to cez SMTP gmail server fungovalo. Nic to. Teraz som to nastavil na SMTP centrum.sk a funguje to OK. Takze vdaka za radu :-)

Re: Re: Odosielanie e-mailov z centrum.sk cez gmail.com

(Juraj Z., 30. 3. 2014 13:20)

Dakujem za odpoved. Predtym to cez SMTP gmail server fungovalo. Nic to. Teraz som to nastavil na SMTP centrum.sk a funguje to OK. Takze vdaka za radu :-)

zrusenie moby

(jana, 1. 1. 2014 9:10)

neviem ako mi to nastavilo ale nestihala som ani zareagovat a mala som nastavene moby za 8 euro. ja to nechcem ako to zrusit? dakujemK

Re: zrusenie moby

(om7ajk, 1. 1. 2014 16:21)

Máte na mysli aplikáciu Moby Grape FANfinity?. Tá je zadarmo, ale zrejme Vám stiahlo 8 eur za sťahovanie dát. Takže je tu možnosť vo Vašom smartfóne odinštalovať tú aplikáciu - ale môže sa Vám stať v budúcnosti podobný problém, a stiahne Vám za dáta pri niečom inom a ešte oveľa viac peňazí.

Preto by som navrhoval buď si aktivovať na SIM karte u Vášho operátora výhodnejší dátový program, kde by ste napr. mohli preniesť 2 000 MB za 10 eur za celý mesiac (a nie 8 eur za pár minút). Alebo si vo Vašom mobile nastaviť nepoužívanie dát - tým pádom nezaplatíte za dáta nič, ale ani ich nebudete môcť používať. To už záleźí na Vás, ktorú z týchto možností využijete.

E-mailový klient v mobilných telefónoch

(jojimko, 4. 12. 2013 0:00)

mam email na azet.sk a po poslednych zmenach mi nechce fungovat klient v mobile,mam nokia lumia 820,skusil som nastavena co odporucaju ale nic nepomaha,neviete niekto poradit? dik