Choď na obsah Choď na menu
 


Nastavenie e-mailových klientov pre T-Mobile, Orange a O2.

25. 5. 2008

T-Mobile: Prichádzajúca pošta POP3: pop3.t-zones.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: mail.t-mobile.sk (alebo smtp.t-zones.sk, prípadne asmtp.t-zones.sk), Číslo portu POP3: 110 a SMTP: 25, Prihlasovacie meno v tvare: 4219XXYYYYYY (podľa telefónneho čísla, na ktoré je daný e-mail zriadený), Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii e-mailu na www.t-zones.sk pre tzv. vzdialený prístup. Ochranný login: automatický.

          Tip: pokiaľ do kolónky pre odchádzajúcu poštu SMTP zadáme asmtp.t-zones.sk a zároveň "odfajkneme" políčko Server požaduje overenie, získame užívateľsky veľmi príjemnú vec. Tá spočíva v tom, že nech sme pripojení cez ktoréhokoľvek poskytovateľa internetových služieb na Slovensku, alebo v zahraničí, prípadne sme v roamingu, nemusíme v e-mailovom klientovi už nič prestavovať, upravovať, meniť.

 

Orange: Prichádzajúca pošta POP3: pop3.orangemail.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: smtp.orangemail.sk, Číslo portu POP3: 995 a SMTP: 465, Prihlasovacie meno v tvare: 09XXYYYYYY (podľa telefónneho čísla, na ktoré je daný e-mail zriadený), Heslo: ako bolo užívateľovi pridelené pri objednávaní služby u Orangeu (t.j. šesť veľkých písmen), pokiaľ si ho užívateľ medzičasom sám nezmenil. Je potrebné označiť (odfajknúť) kolónky "Server požaduje overenie", t.j. s autentifikáciou (pokiaľ to e-mailový klient umožňuje) a "Zabezpečené pripojenie SSL". Ochranný login: automatický. 

           Pozor: Tieto hodnoty platia len pre platené e-mailové služby Orangeu a netýkajú sa e-mailových adries, ktoré si užívateľ vytvorí zadarmo na www stránke Orangeportálu. V prípade Orange e-mailu zadarmo, nie je možné použiť prístup cez POP3, čo v praxi znamená nemožnosť sťahovania e-mailov do e-mailového klienta. Odosielanie pošty z e-mailového klienta možné je, a odchádzajúca pošta SMTP sa potom nastaví podľa poskytovateľa internetového pripojenia.   

 

O2Prichádzajúca pošta POP3: podľa poskytovateľa e-mailu, Odchádzajúca pošta SMTP: mail.o2active.sk, Číslo portu POP3: 110 a SMTP: 25, Prihlasovacie meno a Heslo: totožné, ako sa zadáva u e-mailu, ktorý chce užívateľ prostredníctvom siete O2 používať. Ochranný login: automatický.
 

Gmail: Prichádzajúca pošta POP3: pop.gmail.com, Odchádzajúca pošta SMTP: smtp.gmail.com, Číslo portu POP3: 995 a SMTP: 465, Prihlasovacie meno je celá adresa v tvare: prihlasovaciemeno@gmail.com, Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii gmailu. Je potrebné označiť (odfajknúť) kolónky "Server požaduje overenie" (pokiaľ to e-mailový klient umožňuje) a "Zabezpečené pripojenie SSL". Ochranný login: automatický.


Zmail (Zoznam): Prichádzajúca pošta POP3: pop.zoznam.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: smtp.zoznam.sk, Číslo portu POP3: 110 a SMTP: 587, Prihlasovacie meno je celá adresa v tvare: prihlasovaciemeno@zmail.sk, Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii zmailu. Je potrebné označiť (odfajknúť) kolónku "Server požaduje overenie" (pokiaľ to e-mailový klient umožňuje)Ochranný login: automatický. (pozn.: Zmail je e-mail vytvorený na Zozname SK a užívateľ si môže pri registrácii na Zozname sám nastaviť suffix za zavináčom ako  "zmail.sk", alebo "zoznam.sk" /u verzie "zoznam.sk" bude potom prihlasovacie meno v tvare prihlasovaciemeno@zoznam.sk/).

 

Centrum: Prichádzajúca pošta POP3: pop3.centrum.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: podľa poskytovateľa internetu (napr. smtp.t-zones.sk pre T-Mobile, alebo smtp.orangemail.sk pre Orange, alebo mail.o2active.sk pre O2 a pod.), Číslo portu POP3: 110 a SMTP: 25,  Prihlasovacie meno a Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii e-mailu. Ochranný login: automatický.

 

Szm: Prichádzajúca pošta POP3: pop3.szm.com, Odchádzajúca pošta SMTP: podľa poskytovateľa internetu (napr. smtp.t-zones.sk pre T-Mobile, alebo smtp.orangemail.sk pre Orange, alebo mail.o2active.sk pre O2 a pod.), Číslo portu POP3: 110 a SMTP:25, Prihlasovacie meno a Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii e-mailu. Ochranný login: automatický (pozn.: na ich stránke je sice uvedené pre odchádzajúcu poštu SMTP: smtp.szm.com /s tým, že zároveň je potrebné označiť kolónku "Server požaduje overenie"/, avšak nikde sa mi to nepodarilo takto rozchodiť).

 

Azet: Prichádzajúca pošta POP3: pop3.azet.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: smtp.azet.sk, Číslo portu POP3: 995 a SMTP: 587, Prihlasovacie meno je celá adresa v tvare: prihlasovaciemeno@azet.sk, Heslo: ako si zvolil užívateľ pri registrácii e-mailu. Je potrebné  označiť (odfajknúť) kolónku "Server požaduje overenie" (pokiaľ to e-mailový klient umožňuje)   a "Zabezpečené pripojenie SSL/TSL" pre POP3 a "Zabezpečené pripojenie STARTTLS" pre SMTP. Ochranný login: automatický.

 

T-Com: Prichádzajúca pošta POP3: mail.t-com.sk, Odchádzajúca pošta SMTP: mail.t-com.sk, Číslo portu POP3: 110 a SMTP: 25 (pre Rozšírené služby elektronickej pošty sa nastavujú porty takto), Prihlasovacie meno a heslo: ako je uvedené na Zmluve o pripojení pod položkou „MAIL Klasik/Login mail“ (nie VRI alebo DSL), pokiaľ si ho užívateľ medzičasom nezmenil cez http://webmail.t-com.sk. Je potrebné označiť (odfajknúť) kolónku "Server požaduje overenie". Ochranný login: automatický. Podrobný postup je na tejto stránke.

        POZOR: V prípade, že používame inú e-mailovú schránku ako tú od T-Comu (napr. Centrum apod.), je nutné nielen "odfajknúť", ale aj nastaviť položku "Server požaduje overenie". Urobíme to tak, že klikneme na virtuálne tlačidlo "Nastavenie" nachádzajúce sa pri nápise "Server požaduje overenie", a označíme položku "Prihlasovať sa ako". Kolónky "Názov účtu" a "Heslo" vyplníme prihlasovacím menom a heslom pre prístup k e-mailu od T-Comu - ako je uvedené na Zmluve o pripojení pod položkou „MAIL Klasik/Login mail“ (nie VRI alebo DSL), pokiaľ si ho užívateľ medzičasom nezmenil. Odfajkneme "Zapamätať heslo" a potvrdíme všade "OK". Zložité, ale nedá sa nič robiť.      

 

 


 

Všeobecné informácie:
          "Názov konta" si zvolí užívateľ podľa toho, ako si chce (pre svoju vlastnú potrebu)  pomenovať daný e-mail vo svojom e-mailovom klientovi. "Celé meno" si zvolí užívateľ podľa toho, ako by chcel, aby sa zobrazoval názov jeho e-mailu v kolónke "Od:" u všetkých adresátov daného e-mailu (t.j. namiesto štandardného názvu adresy odosielateľa so zavináčom, sa zobrazí tento zvolený názov užívateľa). Inými slovami, "Celé meno" sa bude zobrazovať vo všetkých odoslaných e-mailoch užívateľa. Táto kolónka sa však môže  ponechať nevyplnená.

          Prichádzajúca pošta POP3 sa nastaví vždy podľa poskytovateľa e-mailu, Odchádzajúca pošta SMTP sa nastaví podľa poskytovateľa internetového pripojenia (s výnimkou, ak je možné, alebo nutné vyplniť políčko "Server požaduje overenie", napr. v prípade Gmailu, Zmailu, prípadne T-Mobilu). V prípade, že je poskytovateľ e-mailu a internetu ten istý (viď napr. T-Mobile a Orange), zadávajú sa údaje tak, ako je to uvedené v časti T-Mobile, alebo v časti Orange. V prípade, že je poskytovateľ e-mailu iný, ako poskytovateľ internetového pripojenia, použijú sa POP3 nastavenia vždy podľa poskytovateľa e-mailu (napr. pop3.t-zones.sk pre T-Mobile e-mail, alebo pop3.orangemail.sk pre Orange e-mail, alebo pop3.centrum.sk pre Centrum e-mail a pod.). SMTP nastavenia sa v takomto prípade použijú vždy podľa poskytovateľa internetového pripojenia (s výnimkou Gmailu, Zmailu, prípadne T-Mobilu - ako je už vyššie uvedené).

          Prihlasovacie meno a Heslo sa nastavuje v e-mailovom klientovi vždy také isté, ako sa používa u daného e-mailu prostredníctvom internetového portálu. Avšak v niektorých prípadoch je potrebné zadať v e-mailovom klientovi prihlasovacie meno v tvare celej adresy, napr.: prihlasovaciemeno@poskytovatelemailu.xxx (napr. u Gmailu, Zmailu, Azetu, ad.). Zväčša nie je potrebné označiť kolónku "Zabezpečené pripojenie SSL", avšak ak to poskytovateľ e-mailu umožňuje, alebo vyžaduje, kolónka sa vyplní "fajkou" a môže byť následne potrebné upraviť aj číslo portu POP3, prípadne SMTP, alebo aj oboch (napr. v prípade Gmailu, Zmailu, ...).

          Je veľmi praktické, pokiaľ poskytovateľ e-mailovej služby umožňuje používať funkciu Server požaduje overenie (spolu s prípadnými ďalšími úpravami nastavenia e-mailového klienta). Pretože nech sme potom pripojení cez ktoréhokoľvek poskytovateľa internetových služieb na Slovensku, alebo v zahraničí, prípadne sme v roamingu, nemusíme v e-mailovom klientovi už nič prestavovať.

          Žiaľ, niektorí poskytovatelia internetových služieb blokujú funkciu "Server požaduje overenie". V tom prípade je potrebné mať nastavené Číslo portu SMTP: 25, kolónku "Server požaduje overenie" ponechať prázdnu a políčko Odchádzajúca pošta SMTP vyplniť podľa daného poskytovateľa internetového pripojenia. Pokiaľ z nejakého dôvodu nepoznáme poskytovateľa internetového pripojenia (napr. v prípade verejných Wi-Fi hotspotov /siete WLAN 802.1x/), je nutné zistiť jeho identifikáciu napr. cez túto adresu. Následne, ak to nebude stačiť, preveriť tam zistené patričné údaje na tejto stránke, prípadne tu. Pokiaľ sa nám takto podarilo zistiť poskytovateľa internetovej služby, pokračujeme "improvizačno-pokusnými" metódami ďalej tak, aby sme sa dopracovali k názvu jeho servera pre odchádzajúcu poštu SMTP. Keď sa nám to podarí, dosadíme tento názov do políčka Odchádzajúca pošta SMTP (napr. smtp.xxxxx.yy).

 

          V prípade, že poskytovateľ internetového pripojenia a e-mailu nie je ten istý, môže sa stať, že antivírusový program znemožní odoslanie e-mailu. V takom prípade bude potrebné v antivírusovom programe odznačiť testovanie odchádzajúcich správ (napr. v časti Rezidentné štíty - Mailový štít).


 

 

E-mailový klient v mobilných telefónoch pracuje vždy pod miestom prístupu APN "internet". Výnimku tvorí čiastočne Orange, kde e-mailový klient funguje aj cez miesto prístupu APN "orangewap", ale pozor - iba pre "orindžácke" e-maily. Preto ak chceme v sieti Orangeu používať elektronickú poštu prostredníctvom e-mailového klienta telefónu aj z iných e-mailových schránok, ako sú tie so suffixom orangemail.sk, je opäť potrebné nastaviť pre aplikáciu e-mailového klienta prístupové miesto APN ako "internet", resp.  prednostné miesto prístupu APN prednastaviť ako "internet". Samozrejme budú s APN "internet" funkčné aj "orindžácke" e-maily.

          Tip: Pokiaľ telefón umožňuje prednastaviť miesto prístupu ako "Vždy žiadať",  môžeme si vybrať pred spojením vždy to miesto prístupu, ktoré nám práve vyhovuje. Zväčša to bude APN "internet", avšak keď budeme chcieť prezerať domovské wapové stránky T-Mobilu, Orangeu, alebo O2, zvolíme si pred spojením wapové prístupové miesto APN - t.j. "wap" z T-Mobilu, "orangewap" z Orangeu, alebo o2wap z O2 (pozor, domovské wapové stránky T-Mobilu SK a Orangeu SK sa dajú prezerať iba vrámci vlastnej domovskej siete).    

 

Pozor: 1, Pokiaľ som tu uviedol názov APN ako "internet", rovnako je možné použiť aj APN "internetplus" pre T-Mobile, či "internet.vip" pre Orange - za predpokladu, že máme aktivovanú Dynamickú verejnú IP adresu. 

           2, Slovné spojenie "Server požaduje overenie" sa niekedy uvádza pod výrazne odlišným označením ako "Autentifikácia SMTP".
 
                             
Užitočné linky: T-Mobile , Orange , O2


Možnosť zaslania nastavení pre: Nokiu , Sony Ericsson                      
  

          Niektoré výrazy, alebo slovné spojenia môžu byť v zariadení (mobil, PC) odlišné, alebo sa tam vôbec nemusia nachádzať, v závislosti od výrobcu, prípadne typu zariadenia, či operačného systému.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: E-mailový klient v mobilných telefónoch

(om7ajk, 4. 12. 2013 16:08)

Skúste si odoslať nastavenia pomocou servisnej SMS (platí pre Orange): http://www.orange.sk/expertlinka/expert-linka-pomoc-a-podpora/mobilne-telefony/nokia/nokia-lumia-820

deaktivácia

(daniela kublová, 13. 9. 2013 21:38)

chcem deaktivovať sms ktoré mi denne chodia na t.č 0911061406 prosím STOP JOB

Re: deaktivácia

(om7ajk, 14. 9. 2013 1:50)

Najlepší a najlacnejší spôsob (zadarmo), ako takúto službu deaktivovať, je zatelefonovať z Vášho mobilu na infolinku Telekomu, číslo 0800 123456. Potom postupovať podľa pokynov, aby ste sa spojili s operátorom. Operátori sú tam žiaľ iba cez pracovné dni a aj to len do 21.00. h.

Centrum cez Orange

(Jerry, 24. 4. 2013 1:54)

Myslim ze informacie o moznosti nastavenia (odosielania mailov) cez smtp Orangu zo schranky na Centre uz neplatia. Niekedy zaciatkom minuleho leta, to znefunkcnili a potvrdil mi to aj technik v Orange, ze uz je mozne pouzivat ich odosielaci server, iba ak pouzivam aj ich schranku. Je to nehoraznost, co na tom ze platim za ich sluzby a pristup do internetu! Tak tento pristup mi je prave odnaty ak nechcem pouzivat ich schranku. Resp. nezmenilo sa medzicasom nieco? Plati nadalej tento negativny stav? Dakujem

Re: Centrum cez Orange

(daniela kublová, 13. 9. 2013 21:43)

prosím poradte ako deaktivovať správy ktoré mi denne prichádzaju a su spoplatnene 0,33euro som zufala a prosím o pomoc

Re: Centrum cez Orange

(om7ajk, 14. 9. 2013 1:44)

Ospravedlňujem sa, ale neprišiel mi notifikačný e-mail ohľadom Vášho príspevku, takže som sa len náhodou až teraz o Vašom príspevku dozvedel.

Predpokladám, že by to bez problémov malo ísť, pretože osobne poznám človeka, ktorému to takto funguje. V Orangei jedného času menili niektoré e-mailové nastavenia, ale ja som ich hneď implementoval na túto www stránku. Takže SMTP je: smtp.orangemail.sk.

Skúste ale prestaviť SMTP port z 25 na 465. Totiž Orange má uvedený iba 25 s použitím kryptovania STARTTLS/TLS, čo je síce správne, ale v niektorých e-mailových klientoch funguje aj pri kryptovani SSL. V iných klientoch je potrebné pre kryptovanie SSL použiť štandardný port pre daný účel a to 465. Toto Orange nemá na svojej stránke uvedené, ale funguje to.

Takže podčiarknuté a zhrnuté: ak máte všetky nastavenia ako uvádzam, a napriek tomu to nejde, skúste SMTP port prestaviť z hodnoty 25 na hodnotu 465.

Keď budem mať trochu viac času, napr. v nedeľu, vytvorím si nové konto na Centrum.sk (staré sú už vymazané) a v praxi to vyskúšam aj osobne. Potom tu zverejním výsledok. Som ale presvedčený, že Orange to neblokuje, lebo bežne cez ich dátové pripojenie fungujú rôzne e-mailové služby.

d

(vlado, 28. 8. 2012 17:33)

Ďakujem za stránku, pomohla.

Re: d

(om7ajk, 28. 8. 2012 23:36)

Aj ja ďakujem za Vašu pozitívnu reakciu.

ako nastavit azet email na sony experia s v anglickej sieti 3?

(juraj, 22. 4. 2012 19:26)

Nevedel by dakto poradit ?

re: Dada

(om7ajk, 31. 1. 2012 19:17)

Pokúsim sa. Predpokladám, že e-mailovú schránku na Centrum.sk už máte vytvorenú. Aby som Vám napísal presné informácie, potreboval by som ešte vedieť, že cez ktorého mobilného operátora sa pripájate na internet z Vášho mobilu?

prosim o pomoc

(Dada, 31. 1. 2012 18:10)

Dobry vecer, chcela som vas velmi pekne poprosit o pomoc,ci by ste mi nepomohli nastavit emailoveho klienta na centrum.sk na telefone Samsung s plus (i9001). Neviem si s tým dat rady a vzdy mi nieco vypise. Neviem ako na to. Dakujem vopred.

Ďakujem aj ja.

(om7ajk, 7. 4. 2011 21:35)

Aj ja Vám ďakujem za Vašu pozitívnu reakciu.

uspesne nastavene

(Miroslav , 7. 4. 2011 0:24)

Velmi mi pomohla vasa stranka s nastavenim email konta na x10i. dakujem

Problém s nastavením e-mail adresy

(Bubo 5, 6. 10. 2010 19:17)

Mam problém s nastavením e-mail adresy.A neviem kde si mám zaregistrovat nový účet.

re: POP3 cez Orange world

(om7ajk, 4. 2. 2010 17:32)

Sťahujú sa z predplateného paušálu.

POP3 cez Orange world

(Juraj, 4. 2. 2010 13:58)

Neviete mi povedat ak vyuzivam POP3 ale nie orangemail.sk a ide to cez APN "internet" stahuju sa mi data z predpalteneho pausalu Orange world 2000MB, alebo su zvlast uctovane

Potvrdzujem.

(om7ajk, 10. 2. 2009 11:48)

Môžem potvrdiť to, čo som uviedol v predchádzajúcom príspevku. Pošta skutočne prišla do INBOXu webového rozhrania Zoznam až o 01.h 07. min. v noci!!! Takže mala viac ako trojhodinové meškanie. Následne som si ju ale v priebehu pár sekúnd stiahol do e-mailového klienta v PC. Uvedené nastavenia e-mailového klienta pre Zoznam a Zmail sú teda v poriadku. Chyba nebude v nastaveniach e-mailového klienta, ale "u nich" na Zozname SK. Dúfajme že ju promptne odstránia.

Opravujem.

(om7ajk, 9. 2. 2009 22:41)

Takže takto. Keďže mi teraz prišlo niekoľko e-mailov uložených na serveroch Zoznamu, predpokladal som, že je všetko v poriadku. Pošta skrátka prišla. Preto som si už len dvakrát odoslal e-mail zo Zmailu na TM a OR - a tiež všetko došlo. Ááále...keď som si TERAZ poslal e-mail z TM do Zmailu, žiaľ skutočne neprišiel. Avšak neprišiel zatiaľ ani na INBOX samotného webového rozhrania Zoznamu. Chyba teda zrejme nie je v pop3, pretože e-mailový klient bez problémov komunikuje. Problém je v tom, že pošta ešte nie je v INBOXe samotného webového rozhrania Zoznamu, hoci by tam samozrejme už dávno mala byť.

re: Jokr.

(om7ajk, 9. 2. 2009 21:59)

Zdravím Vás. Teraz som si posielal a prijímal kontrolné e-mailové správy, ale odišli aj prišli v poriadku. Pozerám, že na Zozname porobili nejaké zmeny, ale všetky e-mailové nastavenia (meno, heslo, pop3, smtp, porty, atď.) mi zatiaľ fungujú.

zmena na zozname

(Jokr, 9. 2. 2009 20:08)

Viete poradit nastavenie POP3 na mail zoznam.sk ? bolo presmerovane na iny server a uz pop.zoznam.sk neplati. Dakujem.